Xưởng sản xuất

Factory-5

Chuyển

Factory-2

Dòng sản phẩm

Factory-4

Kho

Factory-1

Xây dựng

Factory-3

Kiểm tra sản phẩm